Het Geluid Van Stilte

In november 2013 trok muziektheatergroep BOT voor een maand de oudste kerk van Arnhem in. Het gebouw met zijn bijzondere akoestiek werd toen van stenen vloer tot houten nok gevuld met het klankenspectrum van dit eigenzinnige muziekgezelschap.

Hoog boven Arnhem tekenen zich steevast de twee stenen torens af van de St. Walburgis, de oudste kerk van de stad. Ruim 700 jaar lang een onverzettelijke baken van rust midden in de drukte. De waan van de dag ging aan haar voorbij, aanvankelijk per koets, later per automobiel. Binnen de dikke muren van de Walburgis tikte de tijd in eigen tempo door. Tot de basiliek in 2013 voorgoed uit de eredienst werd ontheven. Ingehaald door de tijd echoot nu slechts een overdonderende stilte door de kolossale ruimte.

De verhalen van de kerk dienden als inspiratie voor Het Geluid Van Stilte, een muziekvoorstelling die compleet geïnspireerd werd door het pand en haar klank.

In een wereld die steeds meer herrie produceert, probeerde BOT de stilte te vangen in een concert. Hoe overweldigend kan het geluid van een enkele voetstap zijn? En hoeveel geluid is er nodig om alles in trilling te brengen?

Twee weken voor kerst speelde BOT in de Walburgiskerk in Arnhem Het Geluid Van Stilte, Kakofonie in de Kerk: een speciale locatievoorstelling met verbluffend fysiek muziektheater, uit het lood geslagen Nederlandstalige liedjes en klinkende machinerie. De regie was in handen van Kim Arnold.

Het Geluid Van Stilte werd georganiseerd door productiehuis Oost-Nederland in samenwerking met muziektheatergroep BOT en Walburgis Arnhem.

Foto’s: Rene den Engelsman, © 2013

SPEELDATA